Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế là rất lớn. Thị trường chứng khoán được xem là nguồn huy động nguồn vốn cho sự phát triển kinh tế một cách hữu hiệu. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động đầu tư của công ty, thị trường chứng khoán đã có những tác động tích cực đối với nền kinh tế thị trường.

Huy động được nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế. Nhằm phục vụ cho các nhu cầu của xã hội.

Không những thế, chứng khoán còn cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng. Rất nhiều người thay vì đầu tư vào hoạt động kinh doanh đã lựa chọn đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, các loại chứng khoán trên thị trường khá đa dạng, với những tính chất riêng biệt, khác nhau về thời hạn và mức độ rủi ro.  Cho phép các nhà đầu tư lựa chọn loại hàng hóa phù hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình.

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp cần vốn để mở rộng quy mô sản xuất họ có thể phát hành chứng khoán, vào thị trường để huy động vốn. Lúc này vai trò của thị trường chứng khoán là rất lớn. Đây là phương thức tài trợ vốn qua phát hành và lúc đó nguồn vốn của doanh nghiệp tăng lên. Lúc này rủi ro đối với doanh nghiệp là rất nhỏ vì những cổ đông của họ đã gánh đỡ thay.

Một điều thuận lợi nữa, khi doanh nghiệp chưa có cơ hội sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể dự trữ chứng khoán như là một tài sản kinh doanh và các chứng khoán đó sẽ được chuyển nhượng thành tiền khi cần thiết thông qua thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, có nghĩa là đã có chữ tín đối với công chúng đầu tư. Như vậy các công ty chứng khoán sẽ là tác nhân kích thích giúp doanh nghiệp tạo vốn nhanh chóng hơn.

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế là rất lớn. Thị trường chứng khoán được xem là nguồn huy động nguồn vốn cho sự phát triển kinh tế một cách hữu hiệu. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động đầu tư của công ty, thị trường chứng khoán đã có những tác động tích cực đối với nền kinh tế thị trường.

Vai trò của thị trường chứng khoán trong việc dự đoán chu kỳ kinh doanh trong tương lai

Vai trò của thị trường chứng khoán đối với chu kỳ kinh doanh trong tương lai được thể hiện: Thị trường chứng khoán cung cấp một dự báo tuyệt vời về các chu kỳ kinh doanh trong tương lai.

Việc thay đổi giá chứng khoán có xu  hướng đi trước chu kỳ kinh doanh cho phép Chính phủ cũng như các công ty  đánh giá kế hoạch đầu tư cũng như việc phân bổ các nguồn lực của họ.

Thị  trường chứng khoán cũng tạo điều kiện tái cấu trúc nền kinh tế. Góp phần xây dựng nền kinh tế nước nhà ngày một phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

theo tintucthoisu.org tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: