Quỹ đầu tư mạo hiểm là gì ? ở Việt Nam có bao nhiêu quỹ đang hoạt động

Quỹ đầu tư mạo hiểm là gì ?

Quỹ đầu tư mạo hiểm có nhiều hình thức tổ chức khác nhau, mỗi hình thức lại có những ưu và nhược điểm riêng. Tùy thuộc vào từng điều kiện và môi trường cụ thể mà quỹ có thể được tổ chức theo hình thức này hay hình thức khác cho phù hợp.

Tuy nhiên, xét về tính phổ biến trên thị trường tài chính ở nhiều nước trên thế giới, quỹ đầu tư mạo hiểm có hai cách thể hiện chính: quỹ dạng hợp đồng và quỹ dạng công ty.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động

Các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam nằm rải rác ở các văn bản pháp luật khác nhau như Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, hay Luật Đầu tư… Các văn bản pháp luật này điều chỉnh việc thành lập, hoạt động và đầu tư của các loại hình quỹ hoặc công ty, đó chính là môi trường cho hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một quy định pháp luật cụ thể nào điều chỉnh trực tiếp đến thủ tục thành lập và cơ chế hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm, gây ra nhiều khó khăn cho việc ra đời và hoạt động của loại quỹ này.

Nếu nhìn từ phương diện pháp luật chứng khoán, quỹ thành viên và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ là hai hình thức quỹ mạo hiểm được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

1. Vietnam Angel Network
2. VIC Impact
3. Vinasa Angels Network
4. Mekong Angel Investors Network led by Lotus
5. Angel 4 Us
6. iAngel by Capella vietnam
7. Hanoi Young Business Association
8. 500 Startups Vietnam
9. IMJ Investment Partners
10. CyberAgent Ventures
11. IDG Ventures Vietnam
12. ONECAPITALWAY
13. FPT Ventures
14. Alpha Vision
15. Captii
16. The Global Impact Investing Network (GIIN)
17. Intel Capital
18. Ho Chi Minh City Startup and Innovation Fund
19. Unitus Impact
20. IDT
21. DFJ VinaCapital
22. Prosperous Vietnam Investment Corporation (PVNI)
23. Kusto Group
24. Seed for Action
25. Peacesoft
26. Softbank
27. Goldman Sachs
28. Seedcom.vn
29. Monk’s Hill Ventures
30. Cassia Investments
31. Inspire Ventures
32. Mekong Capital
33. Golden Gate Ventures
34. Lotus Impact
35. Transcosmos Investments & Business Development
36. Life Sreda
37. Asia Innovations