Quy chế giao dịch chứng khoán chi tiết cho sàn HNX và sàn HOSE

157
Tintucthoisu.org – Quy chế lịch giao dịch chứng khoán trên sàn HNX và sàn HOSE quy định khung giờ giao dịch cho các phương thức như thế nào.

Quy chế lịch giao dịch chứng khoán sàn HNX

Quy chế lịch giao dịch chứng khoán của sàn HNX được quy định cụ thể như sau:

 • Có phải bạn muốn biết cổ đông phổ thông là gì?
 • Công ty cổ phần là gì?
 • Bộ chỉ số chứng khoán trên sàn HSX gồm những chỉ số nào?

 • Phương thức Giao dịch Giờ Giao dịch
  Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF
  Khớp lệnh định kỳ mở cửa và thỏa thuận 9h00’ đến 9h15’
  Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h15’ đến 11h30’
  Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
  Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận 13h00’ đến 14h30’
  Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận 14h30’ đến 14h45’
  Giao dịch thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’
  Trái phiếu
  Giao dịch thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’
  Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
  Giao dịch thỏa thuận 13h00’ đến 15h00’

   Đơn vị giao dịch sàn HNX

  • Giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cố phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF. Một lệnh đặt có khối lượng tối đa là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF.
  • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: thấp nhất từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trở lên.
  • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
  • Giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 01 đến 09 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán, giá thực hiện được xác định bằng 90% giá tham chiếu của ngày ký kết Hợp đồng.

  Quy chế lịch giao dịch chứng khoán sàn HOSE

  Quy chế lịch giao dịch chứng khoán của sàn HOSE được quy định cụ thể như sau:

  Phương thức Giao dịch Giờ Giao dịch
  Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF
  Khớp lệnh định kỳ mở cửa (ATO) và thỏa thuận 9h00’ đến 9h15’
  Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h15’ đến 11h30’
  Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
  Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận 13h00’ đến 14h30’
  Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC) và thỏa thuận 14h30’ đến 14h45’
  Giao dịch thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’
  Trái phiếu
  Giao dịch thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’
  Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
  Giao dịch thỏa thuận 13h00’ đến 15h00’

   

  Tintucthoisu.org tổng hợp


  Bạn đang đọc bài viết Quy chế giao dịch chứng khoán chi tiết cho sàn HNX và sàn HOSE tại chuyên mục Thông tin chứng khoán, trên website Tin tức thời sự.

 • Công ty cổ phần là gì?
 • Bộ chỉ số chứng khoán trên sàn HSX gồm những chỉ số nào?
 • Có phải bạn muốn biết cổ đông phổ thông là gì?