Cổ phiếu FLC giảm giá, mặt hàng bán lỗ nhưng tập đoàn FLC vẫn lãi khủng

Trong báo cáo tài chính quý IV/2019, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn FLC tăng 108% so với quý IV/2018, đạt 590 tỷ VNĐ mặc dù doanh nghiệp này bán hàng dưới giá vốn.

Công ty cổ phần tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, có thể thấy doanh nghiệp này đã đạt doanh thu thuần trên 5.0008 tỷ VNĐ, doanh thu này đã tăng 23% so với cùng kỳ của năm ngoái. Mặc dù vậy, do giá vốn tăng lên đến 5.376,4 tỷ VNĐ cho nên doanh nghiệp của tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị lỗ gộp đến 362,8 tỷ VNĐ. 

Doanh thu  tài chính của tập đoàn FLC tăng lên đến 1.482 tỷ VNĐ, doanh thu này đến từ lãi cho vay, lãi tiền gửi và lãi bán lại các khoản đầu tư,

Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng của tập đoàn FLC so với năm 2018 đã tăng đáng kế là  225,6 tỷ VNĐ và 190,7 tỷ VNĐ.

Mặc dù tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết đang kinh doanh ở dưới giá vốn nhưng doanh nghiệp này vẫn báo lãi sau thuế lên đến 505,9 tỷ đồng. Tính lũy kế cả năm, lãi sau thuế của FLC đã đạt 780 tỷ VNĐ, tăng 16% so với năm trước. 

Tập đoàn FLC giải trình nguyên nhân giúp cho doanh nghiệp này đạt được lợi nhuận sau thuế khủng là vì doanh thu từ hoạt động tài chính tăng lên đột biến. 

Báo cáo tài chính cũng nghi nhận tập đoàn FLC góp vốn với tỷ lệ 51.11% vào hãng hàng không Bamboo Airways, tỷ lệ này đã giảm mạnh so với quý III/2019.

Giá cổ phiếu FLC trên thị trường chứng khoán đang được giao dịch ở mức 4.190 VNĐ/cp, đã giảm đến 4,9% tương đương 220 đồng/cp so với phiên liền trước đó. Nhìn nhận tổng quan cả năm 2019 thì cổ phiếu FLC đã giảm 10,5%.

Nguồn: vietnambiz.vn