Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 01/2020 mới nhất

Tháng 1/2020, mức lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất là 6,8%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn 12 tháng và từ 24 tháng trở lên đối với phân khúc khách hàng cá nhân; và tại các kì hạn trên 36 tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.
lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 01/2020. Ảnh minh hoạ

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trong tháng 1/2020 được giữ nguyên ở tất cả các kì hạn so với những ngày cuối tháng 12/2019.

Theo đó mà lãi suất ngân hàng Vietinbank quy định cho phân khúc khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 0,1%/năm đến 6,8%/năm, điều kiện tùy theo kì hạn gửi.

Cụ thể, các khoản tiền gửi không kì hạn được niêm yết mức lãi suất là 0,1%/năm. Lãi suất tiền gửi huy động có kì hạn dao động từ 0,3%/năm đến 6,8%/năm.

Trong đó, các kì hạn ngắn gửi dưới 1 tháng được ngân hàng Vietinbank áp dụng lãi suất 0,3%/năm. Tiền gửi tiết kiệm kì hạn từ 1 tháng đến 3 tháng có lãi suất là 4,3%/năm; đối với kì hạn từ 3 đến dưới 6 tháng áp dụng mức lãi suất là 4,8%/năm; còn đối với các kìe hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được ngân hàng Vietinbank ấn định mức lãi suất là 5,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank đối với các khoản tiền gửi kì hạn 12 tháng đang được huy động với mức lãi suất là 6,8%/năm.Trong khi đó thì các khoản tiền gửi có kì hạn từ trên 12 tháng đến dưới 18 tháng đang được ngân hàng Vietinbank niêm yết mức lãi suất là 6,6%/năm; kì hạn gửi từ 18 tháng đến dưới 24 tháng là 6,7%/năm và các kì hạn dài từ 24 tháng trở lên đang được hưởng mức lãi suất là 6,8%/năm.

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, loại tiền gửi không kì hạn được niêm yết lãi suất 0,2%/năm (cao hơn 0,1 điểm % so với trường hợp phân khúc khách hàng cá nhân).

Ngoài ra, các khoản tiền gửi có kì hạn dưới 12 tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp đang được Vietinbank huy động với mức lãi suất tương đương khách hàng cá nhân, dao động trong khoảng từ 4,3%/năm đến 5,3%/năm.

Đối với các kì hạn từ 12 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất ngân hàng Vietinbank áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp thấp hơn từ 0,2 đến 0,3 điểm % so với phân khúc khách hàng cá nhân.

Tại các kì hạn gửi tiền từ 36 tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất tương tự như khách hàng cá nhân và ở mức là 6,8%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng VietinBank cũng huy động loại tiền gửi USD (lãi suất 0%/năm) và EUR (lãi suất từ 0,1 – 0,2%/năm)

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tại Sở giao dịch ngày 1/1/2020

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tại Sở giao dịch ngày 1/1/2020

Nguồn: Vietnambiz