Cập nhật lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 01/2020

Trong tháng 1/2020, lãi suất ngân hàng SeABank dao động từ 0,8% đến 7,83%/năm. Cụ thể, mức lãi suất cao nhất là 7,83%/năm được áp dụng đối với phân khúc khách hàng cá nhân tại sản phẩm Seasmart, điều kiện kì hạn 18 tháng.
Lãi suất ngân hàng SeABank tháng 01/2020. Ảnh minh hoạ

Đối với phân khúc khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng SeABank áp dụng dao động từ 0,8%/năm- 6,95%/năm cho sản phẩm tiết kiệm thông thường tại quầy, theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, các kì hạn ngắn dưới 1 tháng như gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đồng loạt được ấn định mức lãi suất 0,8%/năm.

Trong khi, các tiền gửi dành cho những kì hạn từ 1 tháng trở lên đang được áp dụng mức lãi suất cao hơn rõ rệt. Theo đó, tiền gửi các kì hạn 1 – 5 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 5%/năm; các kì hạn 6, 7 và 8 tháng được niêm yết mức lãi suất lần lượt là 5,8%/năm, 5,9%/năm và 6%/năm.

Đối với các kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng được ngân hàng SeABank áp dụng với mức lãi suất lần lượt là 6,2%/năm, 6,35%/năm và 6,55%/năm. Trong khi đó, tiền gửi cho 2 kì hạn 12 tháng và 15 tháng được đồng thời áp dụng lãi suất 6,8%/năm; kì hạn 18 tháng là 6,85%/năm và 24 tháng là 6,9%/năm.

Đặc biệt, đối với kì hạn gửi 36 tháng, lãi suất ngân hàng SeABank đang áp dụng mức cao nhất dành cho sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì và ở mức là 6,95%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 1/2020 áp dụng cho phân khúc  khách hàng cá nhân với hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì 

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 1 áp dụng cho khách hàng cá nhân tại sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì

Bên cạnh sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, SeABank cũng đang triển khai các sản phẩm tiết kiệm đa dạng khác như: tiết kiệm Seasmart, tiết kiệm bậc thang,… Trong đó, sản phẩm tiết kiệm Seasmart đang được ngân hàng SeABank niêm yết mức lãi suất cao hơn rõ rệt tại đa số kì hạn.

Cụ thể, các khoản tiền gửi các kì hạn từ 1 tháng – 5 tháng được ngân hàng áp dụng mức lãi suất là 5%/năm; các kì hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng và 10 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 7,35%/năm, 7,4%/năm, 7,45%/năm và 7,5%/năm. Còn 2 kì hạn 11 tháng và 15 tháng đang được ngân hàng ấn định mức lãi suất lần lượt là 7,82%/năm và 7,82%/năm.

Đặc biệt, kì hạn 18 tháng đang được ngân hàng SeABank áp dụng mức lãi suất cao nhất là 7,83%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 1/2020 áp dụng cho khách hàng cá nhân với sản phẩm Seasmart

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 1 áp dụng cho khách hàng cá nhân tại sản phẩm Seasmart

Đối với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng SeABank áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm thông thường, lãi trả cuối kì dao động trong khoảng từ 0,8%/năm đến 7,55%/năm.

Theo biểu lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp, các kì hạn ngắn bao gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đồng loạt hưởng mức lãi suất là 0,8%/năm.

Lãi suất huy động với kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng là 4,6%/năm; kì hạn 3 – 5 tháng là 4,8%/năm; còn 6 và 7 tháng là 6,6%/năm.

Đối với các kì hạn 8 tháng, 9 tháng và 10 tháng được ngân hàng SeABank huy động với các mức lãi suất lần lượt là 6,7%/năm, 6,8%/năm và 6,9%/năm. Trong khi đó thì khoản tiền gửi 11 tháng được áp dụng lãi suất là 6,95%/năm.

Lãi suất ngân hàng SeABank dành chi tiền gửi kì hạn 12 tháng đang có lãi suất là 7,2%/năm, trong khi các kì hạn 13 tháng và 15 tháng đang đồng áp dụng lãi suất là 7,3%/năm; với kì hạn 18 tháng là 7,35%/năm; còn với 24 tháng là 7,5%/năm.

Đặc biệt, tiền gửi kì hạn 36 tháng đang được ngân hàng SeABank áp dụng mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp là 7,55%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 1 áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 1 áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp
Nguồn: Vietnambiz