Cập nhật Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 1/2020: là 8%/năm

Trong tháng 1 này,Lãi suất Ngân hàng Bắc Á đã được điều chỉnh ở nhiều kì hạn trong biểu lãi suất đối với các khoản tiết kiệm thông thường. Mức lãi suất ngân hàng cao nhất tại Bắc Á hiện nay là 8%/năm áp dụng cho các kì hạn gửi từ 12 tháng trở lên, theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng Bắc Á. ảnh minh hoạ

Theo biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất tháng 1/2020 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) có các mức lãi suất dao động từ 4,9%/năm –  7,95%/năm kèm theo đa dạng các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng tùy từng hình thức lĩnh lãi.

Riêng đối với các khoản tiền gửi không kì hạn và các kì hạn gửi ngắn dưới 1 tháng, lãi suất ngân hàng Bắc Á đang áp dụng là 0,8%/năm.

Đối với các kì hạn từ 1 – 5 tháng, khách hàng thực hiện gửi tiền sẽ được hưởng mức lãi suất là 5%/năm, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Còn với các khoản tiền tiết kiệm có kì hạn gửi 6 tháng, lãi suất ngân hàng Bắc Á cao nhất đang áp dụng là 7,7%/năm (lĩnh lãi cuối kì), bằng với mức lãi suất tiết kiệm kì hạn 12 tháng (lĩnh lãi hàng tháng). Nếu muốn lĩnh lãi cuối kì cho kì hạn này, khách hàng sẽ được hưởng 8%/năm.

Còn đối với các kì hạn dài từ 12 đến 36 tháng, ngân hàng Bắc Á đang đồng áp dụng một mức lãi suất là 8%/năm cho trường hợp khách hàng lĩnh lãi cuối kì và lãi suất sẽ thấp hơn 0,2 điểm % nếu khách hàng muốn lĩnh lãi hàng quý.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á cập nhật mới nhất tháng 1/2020

Kì hạn Lãi suất tiết kiệm thường tại quầy
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kì (%/năm)
Không kì hạn 0.80
01 tuần 0.80
02 tuần 0.80
03 tuần 0.80
01 tháng 5.00
02 tháng 4.90 5.00
03 tháng 4.90 5.00
04 tháng 4.90 5.00
05 tháng 4.90 5.00
06 tháng 7.40 7.50 7.70
07 tháng 7.40 7.65
08 tháng 7.40 7.65
09 tháng 7.50 7.60 7.80
10 tháng 7.60 7.85
11 tháng 7.60 7.85
12 tháng 7.70 7.80 8.00
13 tháng 7.70 8.00
15 tháng 7.70 7.80 8.00
18 tháng 7.70 7.80 8.00
24 tháng 7.70 7.80 8.00
36 tháng 7.70 7.80 8.00

Nguồn: Bac A Bank

Ngoài ra, ngân hàng Bắc Á còn triển khai đồng thời nhiều sản phầm tiết kiệm huy động khác như: Tiết kiệm trực tuyến, Tiết kiệm sinh lời mỗi ngày, Tiết kiệm cao tuổi, Người xây tổ ấm, Tiết kiệm lực lượng vũ trang,…

Đặc biệt trong đó có gói tiết kiệm lực lượng vũ trang với mức gửi tối thiểu là 1 triệu đồng và kì hạn gửi từ 6 tháng trở lên, khách hàng theo đó sẽ được ưu đãi lãi suất cộng thêm lên đến tới 0,2 điểm % so với biểu lãi suất tiết kiệm thông thường.

Đối tượng áp dụng cho hình thức tiết kiệm này là những người đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam, có giấy tờ tùy thân do lực lượng Công an hoặc Quân đội cấp còn hiệu lực.

Nguồn: Vietnambiz