Cập nhật bảng báo cáo tài chính BIDV 2019 hợp nhất và riêng lẻ

Dưới đây sẽ giới thiệu và mô tả một cách khái quát trong báo cáo tài chính BIDV 2019 về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để việc đánh giá được thuận tiện và báo cáo tài chính BIDV của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể. ngoài ra còn có những tài liệu bổ sung về tình hình tài chính đến hoạt động của ngân hàng.

Báo cáo tài chính BIDV 2019 đã có chưa ? Cập nhật ở đâu ?

Báo cáo tài chính BIDV 2019 cho biết nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quí IV với những gương mặt quen thuộc như Vietcombank, Vietinbank, , ACB…. và tất nhiên là không thể thiếu BIDV. Với những bất ngờ về lợi nhuận cả về con số lẫn mức tăng trưởng.

Tra cứu  cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã nộp, qua mạng nhanh nhất, chính xác và hiệu quả nhất

Có thể tìm hiểu bằng một số cách thông thường hay dùng. Các bạn thực hiện theo một trong những cách sau:

 • Tra cứu Tra cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp bằng hệ thống nhantokhai.gdt.gov.vn
 • Tra cứu báo cáo tài chính của công ty trên hệ thống etax (http://thuedientu.gdt.gov.vn)

Vay tiền ngân hàng để kinh doanh cần quan tâm gì ?

Đối với những doanh nghiệp vừa thành lập kinh doanh riêng vừa là cơ hội lại là một thử thách lớn khi số vốn chưa đủ lớn. Để giải quyết vấn đề này, hiện nay ngân hàng BIDV có các chương trình là các gói vay doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề tài chính. Và vấn đề doanh nghiệp luôn quan tâm hằng đầu là vay tiền ngân hàng để kinh doanh lãi suất thấp tại những ngân hàng uy tín.

Cách làm báo cáo tài chính đẹp để vay vốn ngân hàng

Một số chia sẻ dành cho các doanh nghiệp về việc làm báo cáo tài chính sạch cho ngân hàng

 •  Các doanh nghiệp nên để các chỉ tiêu không được ảo: Như thuế GTGT còn được khấu trừ, vay ngắn hạn và dài hạn
 •  Ngân hàng chỉ kiểm tra báo cáo tài chính của doanh nghiệp chứ không kiểm tra hóa hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán.
 • Giảm chi phí cắt bớt lương, khấu hao,giảm bớt chi phí, loại bỏ các hóa đơn có giá trị lớn
 • Doanh nghiệp cần chú ý đến các chỉ tiêu phân tích tài chính phải đạt yêu cầu. Ngân hàng thực chất xem báo cáo tài chính sạch đẹp thế nào chính là phân tích các chỉ tiêu tài chính đấy.

  Kết quả kinh doanh của BIDV năm 2018

  Trên cơ sở định hướng phát triển chung của ngành, BIDV đã đẩy mạnh cấu trúc lại
  toàn diện hoạt động, chuyển dịch cơ cấu tài sản, nguồn vốn, tập trung xử lý nợ xấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời kiện toàn thể chế, nâng cao năng lực quản trị. Điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống. Đến hết năm 2018, BIDV đồng bộ mục tiêu kế hoạch kinh doanh  hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại năm 2018, tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành phương án cơ cấu lại hoạt động giai đoạn 2016-2020, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, vốn nhà nước tại BIDV được bảo toàn và phát triển.

Báo cáo tài chính BIDV 2018Báo cáo tài chính BIDV 2018

Bảng tin đã Cập nhật xong bảng báo cáo tài chính BIDV 2019. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.