Cách đọc báo cáo tài chính hiệu quả, nhanh nhất trong vòng 1 phút

Trong bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn đọc Cách đọc báo cáo tài chính hiệu quả, nhanh nhất. Nắm trong tay dữ liệu tài chính là một trong những tài sản khiển bạn có thể trở nên giàu có nếu bạn biết cách phân tích, những số liệu này sẽ giúp cho bạn nhìn rõ toàn cảnh được tốc độ tăng trưởng của một công ty hiện đang như thế nào?

Cách đọc báo cáo tài chính nhanh và đơn giản nhất

Nếu bạn nắm trong tay một lượng báo cáo tài chính của nhiều công ty làm sao để  bạn có thể đọc một cách nhanh chóng cùng một lúc, vì với một lượng báo cáo nhiều thì có những chỗ các bạn cần hilight một số con số trọng điểm, nếu như các bạn đọc hàng loạt cùng một lúc thì mà con số nào các bạn cũng chú ý thì các bạn sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt nhất.

Đọc báo cáo tài chính ở Bảng Cân Đối Kế Toán

Bảng cân đối kế toán của một công ty cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty đó. Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần, một bên thể hiện tổng tài sản và một bên thể hiện tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty.

Nếu bạn nắm trong tay báo cáo tài chính của bảng cân đối kế toán các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy được một doanh nghiệp đang tăng trưởng và phát triển như thế nào thông qua những con số.

Tổng tài sản bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền; các khoản đầu tư; các khoản phải thu, hàng tồn kho; Tài sản thuế thu nhập hoãn lại; tài sản vô hình; lợi thế thương mại; tài sản hữu hình, nhà máy và thiết bị vật tư và các tài sản khác. Mỗi công ty có thể có các loại tài sản khác nhau nên các tài khoản này vì vậy cũng sẽ không giống nhau đối với tất cả công ty.

Đọc báo cáo tài chính ở Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

Bằng cách đọc báo cáo tài chính và tông qua những chỉ tiêu phân tích nhà quản trị, các đối tượng quan tâm có thể nhìn nhận, đánh giá được tình hình của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp cũng như các quyết định. Vậy làm thế nào để nắm rõ các chỉ số tài chính, để phân tích nhanh nhất và bao quát nhất tình hình hoạt động của doanh nghiệp là vấn đề đặt ra. Bài viết đề cập đến cách đọc, phân tích nhanh các chỉ tiêu trên báo cáo tình hình tài chính và báo cáo hoạt động…

Mục đích đọc báo cáo tài chính không chỉ dành cho những nhà đầu tư, mà còn dành cho doanh nghiệp nắm rõ tình hình báo cáo để biết cách thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

Đọc báo cáo tài chính ở Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Đây cũng là một phần trong báo cáo tày chính, giúp xem xét và quản lí dòng tiền của doanh nghiệp.

– Đánh giá sự bền vững của dòng tiền doanh nghiệp trong quá khứ, khả năng tạo tiền và sự phù hợp của dòng tiền so với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp (dòng tiền của doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính hay đầu tư? Có phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp không?)

– Đối với hoạt động kinh doanh: Dòng tiền phát sinh chủ yếu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và việc thanh toán các khoản nợ phải trả liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bao gồm: thu (từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác), chi (trả nợ cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, trả lương cho người lao động, nộp thuế…).
– Đối với hoạt động đầu tư: Dòng tiền phát sinh chủ yếu từ việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán TSCĐ; xây dựng cơ bản, hoạt động cho vay, mua bán các công cụ nợ của đơn vị khác, hoạt động đầu tư vào các đơn vị khác. Bao gồm: thu (thanh lý, nhượng bán TSCĐ, thu nợ cho vay, thu hồi các khoản vốn đầu tư vào đơn vị khác), chi (mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản, chi cho vay, chi đầu tư vào các đơn vị khác).

– Đối với hoạt động tài chính: Dòng tiền phát sinh chủ yếu từ nghiệp vụ nhận vốn, rút vốn từ các chủ sở hữu và các nghiệp vụ đi vay, trả nợ vay. Bao gồm: thu (chủ sở hữu góp vốn, tiền vay nhận được), chi (trả vốn góp cho chủ sở hữu, tiền trả nợ vay).

Chúng ta phải biết được dòng tiền của doanh nghiệp từ đâu mà ra, chứ không phải đơn giản nhìn trên những con số tăng giảm.

Dấu hiệu khả nghi cần lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

Hệ số này tính bằng lấy Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu. 2 khoản mục này các bạn có thể tìm thấy ở trong bảng cân đối kế toán. Khi hệ số này tăng lên qua các năm nghĩa là công ty đang sử dụng nợ.

Nếu công ty có ba hoặc nhiều năm doanh thu sụt giảm, chứng tỏ công ty đã không kinh doanh tốt, đang gặp sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ. Đôi lúc chúng ta có thể thấy doanh nghiệp đã sử dụng các biện pháp cắt giảm chi phí bằng cách bỏ các khoản chi tiêu lãng phí và cắt giảm nhân viên, có thể bù đắp cho việc suy giảm doanh thu.

Các công ty thông thường có khoản mục “chi phí khác” hay biến động hoặc quá nhỏ để định lượng, đây là điều bình thường trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán.

Các bạn có thể nghiên cứu dòng tiền của doanh nghiệp qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hãy chú ý vào dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền đầu tư, dòng tiền từ hoạt động tài chính

Tiền ở các khoản phải thu hoặc trong hàng tồn kho là các khoản tiền không tạo ra lợi nhuận. Trong khi điều quan trọng là phải có đủ hàng tồn kho để đáp ứng các đơn đặt hàng, tuy nhiên một công ty lại không muốn các khoản phải thu chiếm phần nhiều trong doanh thu hoặc trữ nhiều hàng tồn kho không bán được.

Một công ty có càng nhiều cổ phiếu lưu hành trên thị trường cổ phiếu đó càng bị pha loãng.

Kinh nghiệm cho thấy một số công ty duy trì ổn định tài sản và nợ vay khi ngành kinh doanh của công ty không phụ thuộc vào yếu tố theo mùa hoặc ít bị ảnh hưởng bởi áp lực thị trường.

Biên lợi nhuận gộp = lợi nhuận gộp / doanh thu thuần. 2 khoản này có thể tìm thấy ở đầu của báo cáo kết quả kinh doanh.

Như vậy trên đây là toàn bộ những dấu hiệu khả nghi khi đọc một báo cáo tài chính thông qua những con số ảo, nếu nhận định không kĩ rất có thể bạn sẽ có cái nhìn không sáng suốt và đưa ra những quyết định phán đoán không chính xác.