Báo cáo tài chính gì? Phân tích, vai trò, ý nghĩa quan trọng của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì? Đặc điểm, ý nghĩa quan trọng của báo cáo tài chính được thực hiện như thế nào? Người sử dụng và thực hiện báo cáo tài chính cần lưu ý những gì để đưa ra các quyết định đúng đắn nhất cho doanh nghiệp của mình.Báo cáo tài chính là gì?Đây là những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm và chú ý đến, chính vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc trên ở ngay trong nội dung bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết được chia sẻ tổng quát nội vấn đề báo cáo tài chính như sau:

Khái niệm báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là tổng quát các thông tin liên quan về kinh tế, được kế toán viên trình bày cuối cùng dưới dạng các bảng biểu. Mục đích để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp nào đó. Trong đó, có hai loại báo cáo tài chính là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính bao gồm những gì?

Báo cáo tài chính luôn luôn gồm bốn biểu mẫu theo quy định, đó là:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Bảng báo cáo các kết quả của hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được dùng để làm gì?

Mục đích chính của việc báo cáo tài chính, là để cung cấp các thông tin liên quan về tình hình tài chính, các luồng tiền của doanh nghiệp và cả tình hình kinh doanh. Nhằm đáp ứng các yêu cầu của quản lý Doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các nhu cầu có ích cho người sử dụng gồm cả Nhà đầu tư, ngân hàng, …trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

Báo cáo tài chính cung cấp thêm những thông tin gì?

Doanh nghiệp bạn vẫn còn hoang mang về những tin hữu ích từ báo cáo tài chính, ngay bây giờ chúng tôi sẽ chia thêm cho bạn vấn đề báo cáo tài chính sẽ cung cấp thêm những thông tin gì? Việc thực hiện báo cáo tài chính sẽ cung cấp thêm cho doanh nghiệp những thông tin về:

– Tài sản và các nguồn hình thành tài sản bao gồm cả nguồn phải trả đó là bao nhiêu, nguồn vốn của chủ sở hữu là bao nhiêu? Của một doanh nghiệp ở một thời điểm bất kỳ nào đó đã được thống kê trong bảng Cân đối kế toán.

– Kết quả lãi, lời, lỗ của công ty bao gồm giá vốn, doanh thu, chi phí và các thu nhập khác tại một thời kỳ đã được thống kê trong bảng Báo cáo kết quả kinh doanh.

– Ngoài những thông tin có liên quan như tài sản, vốn của chủ sở hữu, doanh thu, nợ phải trả, chi phí. Doanh nghiệp đó còn phải cung cấp thêm các thông tin khác mà đã KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY trong bảng Cân đối kế toán, với bảng Thuyết minh báo cáo tài chính ở bảng kết quả kinh doanh.

Cách làm báo cáo tài chính chính xác và chi tiết nhất 2020

Một bộ báo cáo tài chính chi tiết và đầy đủ phải bao gồm tất cả những gì mới có thể đáp ứng đủ yêu cầu của một chủ doanh nghiệp, sự quản lý của các cơ quan Nhà nước và các nhu cầu có ích để người sử dụng đưa ra các quyết định đúng đắn và chính xác về kinh tế. Vì vậy, phải làm báo cáo tài chính theo đúng như cách làm dưới đây:

1. Bộ báo cáo tài chính cần nộp bao gồm:

Các tờ khai quyết toán thuế:

– Tờ khai quyết  toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bộ báo cáo tài chính:

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng cân đối tài khoản

Phụ lục đi kèm:

– Thuyết minh Báo cáo tài chín

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

2. Nội dung báo cáo tài chính phải đảm bảo các yêu cầu sau

Báo cáo tài chính phải cung cấp được những thông tin cụ thể về:

–  Tài sản

–  Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

–  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác

–  Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh

–  Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

–  Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị

–  Các luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong bản ‘’Thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp, các chính sách kế toán áp dụng để ghi nhân các nghiệp vụ kinh thế phát sinh như:

– Chế độ kế toán áp dụng

–  Hình thức kế toán

–  Nguyên tắc ghi nhận,

–  Phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho

–  Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

–   …..

Trên đây là những kinh nghiệm về báo cáo tài chính mà chúng tôi đã tham khảo và thu thập được, với mong muốn chia sẻ giúp cho các bạn đọc có thêm được nhiều kỹ năng mới, để xử lý thông tin nhanh chóng hơn. Hãy chia sẻ ngay thông tin hữu ích này cho bạn bè và người thân ngay nhé. Chúc bạn thành công!