bảng giá chứng khoán vndirect mới nhất hôm nay

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Một trong những công ty chứng khoán có dịch vụ uy tín nhất trên thị trường
Thành lập năm 2006
Cổ đông sáng lập: Tập đoàn đầu tư tài chính IPA.
Giấy phép hoạt động: 22/UBCK – GPHĐKD ngày 16/11/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
Nghiệp vụ kinh doanh: hoạt động Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành và Quản lý danh mục đầu tư

bảng giá chứng khoán vndirect